Enviat per: Llidó | 5 Mai 2009

ACTIVITAT 1. Quines són les propietats comunes dels gasos?

1ª propietat: els gasos poden agafar-se (emmagatzemar-se, tancar-se).

Els gasos poden agafar-se amb un plàstic, però resulta poc precís.

Per tant, s’agafen millor amb una xeringa, una proveta, un matràs …

2ª propietat: els gasos es difonen (es mesclen) amb certa facilitat, és a dir, ocupen tot el recipient on es troben.

Si obrim un flascó de perfum podem olorar-lo a l’altre costat de l’habitació (el perfum es difon o es mescla amb l’aire).

3ª propietat: els gasos fan forces (pressió) sobre les parets del recipient que els conté.

Si el recipient és elàstic:

quan inflem un globus o un baló es pot apreciar la força que fa el gas de l’interior.

Si el recipient és rígid:

A) Posem una pastilla de vitamina C a dins d’un tub, amb una mica d’aigua i tapem el tub. Al poc temps el tapó botarà, això vol dir que el gas del tub ha fet una força.

B) Comprimim una xeringa. Soltem l’èmbol. L’aire (gasos) farà una força sobre l’èmbol.

4ª propietat: els gasos poden comprimir-se i expandir-se fàcilment.

Ho comprovem utilitzant una manxa de bicicleta o una xeringa a les quals hem taponat l’orifici d’eixida.

5ª propietat:

A) Si el recipient és elàstic: els gasos en escalfar-se es dilaten.

Posem un recipient amb aigua. A dins col·loquem un eslenmeyer i el tapem amb un globus. L’aire que hi ha a dins està fred i el globus no es dilata.

Escalfem l’aigua del recipient. Observem que a l’escalfar- se l’aire de l’interior el globus es dilata.

B) Si el recipient és fix: els gasos en escalfar-se augmenten la força (pressió) sobre les parets del recipient.

El cas d’una olla a pressió: a l’escalfar-se augmenta la força (pressió) de l’interior. Si no anara eixint l’aire per la vàlvula l’olla explotaria.


Categories

%d bloggers like this: