Enviat per: Llidó | 5 Mai 2009

ACTIVITAT 3. Contesta preguntes sobre les propietas dels gasos

exercici

Per què els gasos poden comprimir-se tant?

Perquè els gasos estan formats per partícules molt separades entre si.

xeringaPer exemple, quan pressionem l’èmbol d’una xeringa i tapem l’obertura les partícules disminuiran les distàncies entre si. Per tant, el volum de la xeringa disminuirà.

exercici

Per què els gasos fan força sobre les partets del recipient on es troben?

Perquè els gasos estan formats per partícules en moviment i aquestes xoquen contra les parets.

Per exemple, visita aquest web. Observa el recipient circular situat a la part inferior esquerra de la pàgina. Fixa’t amb el moviment de les partícules del gas i els xocs contra les parets. Les partícules roges podríen ser nitrogen i les blaves oxigen (si fóra aire).

exercici

Per què els gasos es dilaten (augmenten de volum) quan se’ls augmenta la temperatura (si el recipient no és fix)?

A l’augmentar la temperatura a un gas, les seues partícules augmenten de moviment i es produeixen més xocs contra el recipient.  Aquests xocs fan forces contra la paret del recipient i com és elàstic, aquest augmenta de volum.

globo-1Per exemple, visita aquest web. Pitja sobre el primer “experimenta. Pitja “la visó microscòpica”. Augmenta la temperatura del gas del matràs.

globo-2 Observaràs que a l’augmentar la temperatura, augmenta la velocitat de les partícules i, per tant, el número de xocs d’aquestes contra la paret interna del globus. Per l’acció de les forces dels xocs que fan les partícules s’inflarà el globus.

exercici

Per què els gasos augmenten de pressió quan se’ls augumenta la temperatura (si el recipient és fix)?

A l’augmentar la temperatura a un gas, les seues partícules augmenten de velocitat i es produeixen més xocs contra el recipient. Aquest xocs fan forces contra les parets del recipient i com és rígid les parets aguantaran més pressions.

Per exemple, visita el web. Pitja sosbre l'”experimenta” dels gasos. Activa “la visió microscòpica”. Augmenta la pressió i observaràs que hi ha el mateix número de partícules però en un volum menor. Això fa que hi haja més xocs contra les parets internes del recipient rígid, aquestes partícules faran més forces i, per tant, hi haurà més pressió contra les parets del recipient.

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: