Enviat per: Llidó | 5 Mai 2009

ACTIVITAT 12. Explica, amb el nostre model cineticocorpuscular, com està formada (per dins) la matèria

 

Model cineticocorpuscular de la matèria

Els gasos estan formats per partícules petites (microscòpiques), desordenades, amb molt de moviment i molt separades entre si.

Això és així perquè hi ha molt poca força d’atracció entre les partícules.

Els líquids estan formats per partícules petites (microscòpiques), desordenades, amb menor moviment i una mica separades entre si.

Hi ha poca força d’atracció entre les partícules.

Els sòlids estan formats per partícules petites (microscòpiques), ordenades, el seu moviment és una “vibració” i molt poc separades entre si.

Hi ha molta força d’atracció entre les partícules.

Hem arribat al nostre model (a saber com estan formades les coses per dins) perquè hem vist que els gasos, els líquids i els sòlids tenen – en major o menor grau – les mateixes propietats.

Més informació

LA TEORIA DE LES PARTÍCULES: Presentació flahs on hi ha una explicació, activitats i resum de com estan formats els gasos, els líquids i els sòlids

ESTATS D’AGREGACIÓ: simulacions dels moviments de les partícules en sòlids, líquids, gasos i canvi d’estat.

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: