Enviat per: Llidó | 5 Mai 2009

ACTIVITAT 14. Quan augmentem la pressió d’un material, què passa amb les seues partícules?

Visita aquest web.

1.- Pitja a “experimenta” per a sòlids, líquids i gasos.

2.- Activa la “visió macroscòpica” – Pitja sense soltar al “+” i augmentaràs la pressió. Observa el moviment de les partícules segons estiga en estat sòlid, líquid o gasós. Però fixa’t més en estat de gas.

xeringapressio

Conclusió:

A.- En el cas d’un gas s’aprecia millor. Al principi, hi ha un número de xocs de les partícules contra les parets internes del recipient. Els xocs de les partícules del gas produeixen unes forces contra les parets internes del recipient i per tant hi haurà una pressió.

Després, a mesura que disminuïm el volum del recipient i haurà el mateix número de partícules però en un volum molt menor. Això fa que es produesquen més xocs de les partícules contra les parets internes del recipient i augmenten les forces. Per tant, les partícules faran una pressió major.

B.- Fixa’t que quan hi ha una pressió major, les partícules no augmenten de moviment (velocitat). Sinó que les partícules s’ajunten més, en un volum (lloc) menor i , per tant, agumenta el número de xocs contra el recipient.

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: