Enviat per: Llidó | 5 Mai 2009

ACTIVITAT 13. Quan augmentem la temperatura d’un material, què passa amb les seues partícules?

Visita aquest web.

1.- Pitja sobre “experimenta”del material sòlid – pitja “activar visió microscòpica” – subjecta el cursor sobre el “+”, augumentaràs la temperatura i sobre el “-” dismiuniràs la temperatura: observa el moviment de les partícules.

2.- Procedeix de la mateixa forma sobre “experimenta” del material líquid i del gas.

termometre1

Conclusions:

A.- Quan augmentem la temperatura d’un gas o d’un líquid les partícules agumenten de movimet (velocitat).

En el cas dels líquids els costa augmentar la velocitat perquè hi ha certa força d’atracció entre les partícules.

En el cas dels gasos augmenten ràpidament de velocitat perquè hi ha poca força d’atracció entre les partícules.

B.- Quan augmentem la temperatura d’un sòlid les partícules augmenten de moviment (vibració) perquè hi ha molta força d’atracció entre elles.

C.- En tots els casos, a l’augmentar la temperatura d’un material les partícules ni es dilaten ni es comprimeixen: les partícules tenen sempre la mateixa grandària.

Vegeu: El projecte “UAu, això és química”

Vegeu: Una llauna que s’escalfa i bota

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: