Enviat per: Llidó | 5 Mai 2009

ACTIVITAT 15. Quan hi ha un canvi d’estat, què passa amb les partícules?

canviestat2

Visita aquest web.

1.- Pitja a “experimenta”.

2.- Activa la “visió macroscòpica” – Pitja sense soltar al “+” i augmentaràs la temperatura. Observa el moviment de les partícules segons estiga en forma sòlida (gel), líquida (aigua) o gasosa (vapor d’aigua).

Conclusions:

A.- Quan està en estat sòlid (gel) les partícules tenen un moviment (vibren). Conforme augmentem la temperatura augmenta la vibració de les partícules i disminueixen les forces d’atracció entre elles.

B.- Quan la temperatura arriba a 0ºC disminueixen tant les forces d’atracció entre les partícules que passen a tindre més moviment (velocitat) i es converteix en estat líquid (aigua).

C.- Quan la temperatura arriba als 100ºC disminueixen moltíssim les forces d’atracció entre les partícules que passen a tindre més moviment (molta més velocitat) i es converteix en estat gasós (vapor d’aigua).

Més informació

CANVIS D’ESTATS: simulacions dels moviments de les partícules en els canvis d’estat.


Categories

%d bloggers like this: