Enviat per: Llidó | 19 Mai 2009

TEMA 4. LA CÀRREGA ELÈCTRICA

http://www.scribd.com/doc/226015696/TEMA-4-LA-CARREGA-ELECTRICA

TEMA-4-LA-CÀRREGA-ELÈCTRICA – Format PDF

INTRODUCCIÓ

El llibre que utilitza el mestre per explicar el Tema 4. LA CÀRREGA ELÈCTRICA

Si pitges als enllaços podràs llegir el llibre que utilitza el professor per donar el Tema 4: “Una altra propietat general de la matèria: la càrrega elèctrica”.

llibre

“La estructura de todas la cosas” (pàgines 101 a 103)

“La estructura de todas las cosas” ( pàgines 104 a 107)

“La estructura de todas las cosas” (pàgines 108 a 111)

“La estructura de todas las cosas” (pàgines 112 a 116)

ACTIVITAT 1

Utilitza el versori per comprovar l’electrització de materials per fregament

versori1Agafa tres materials (plàstic, vidre i metall) per comprovar si es poden electritzar per fregament. Frega un material i l’acostes al material col·locat al versori. Arreplega els resultats a la graella següent.

Material fregat   / Material neutre al versori   /Efecte

Plàstic fregat             Plàstic                                       S’atrauen

Plàstic fregat             Vidre                                         S’atrauen

Plàstic fregat              Metall                                       S’atrauen

_________________________________________

Vidre fregat                 Plàstic                                      S’atrauen

Vidre fregat                 Vidre                                        S’atrauen

Vidre fregat                  Metall                                      S’atrauen

_________________________________________

Metall fregat                  Plàstic                                     No passa res

Metall fregat                  Vidre                                       No passa res

Metall fregat                  Metall                                      No passa res

_________________________________________

1.- Digues quins materials, dels utilitzats, s’electritzen per fregament i quins no.

El plàstic i el vidre es poden electritzar per fregament. El metall no es pot electritzar per fregament.

2.- Què passa quan acostes un material electritzat a un altre neutre (no electritzat)?

S’atrauen. Això vol dir que el neutre s’electritza.

ACTIVITAT 2

De quina manera podries electritzar un metall per fregament?

electroforpendolPer poder electritzar un metall per fregament hem de prendre una precaució. No hem d’agafar el metall amb la mà directament sinó que hem d’agafar el metall amb un material aïllant.

 

 

 

 

electroforQuan freguem el metall l’electricitat no passa a la nostra mà, perquè el material aïllant no la deixa passar.Per tant, l’electricitat es queda al metall (el metall s’electritza).

ACTIVITAT 3

Per què si agafes un metall amb la mà no pots electritzar-lo per fregament i si l’agafes amb un mànec de plàstic o de fusta, sí?

tornavispendol

Si agafem el metall amb la mà directament no podem electritzar-lo perquè el nostre cos és conductor i l’electricitat passa del metall a la nostra mà, al nostre cos i al terra: l’electricitat se’n va al terra, és a dir, l’electricitat no es queda al metall.

Al contrari, si agafem el metall amb un aïllant (fusta, plàstic, goma) sí que podem electritzar-lo perquè l’aïllant no deixa passar l’electricitat del metall a la nostra mà: l’electricitat es queda al metall.

ACTIVITAT 4

Quina diferència hi ha entre un material conductor i un material aïllant?

conductorUn material conductor deixa passar l’electricitat: un metall.

 

 

 

 

 

aillantUn material aïllant no deixa passar l’electricitat: un plàstic, un vidre.

ACTIVITAT 5

Per quina part s’electritza el plàstic, el vidre i el metall?

El plàstic i el vidre només per la punta, perquè són aïllants.

El metall per tot, perquè és conductor.

ACTIVITAT 6

Utilitza, ara, el versori i comprova què ocorre quan tots dos materials estan electritzats per fregament

versori2Agafa dos materials i frega’ls. En deixes un al versori i l’altre l’acostes al material que has deixat al versori. Arreplega els resultats a la graella següent.

Mate. que acostes/Mate. al versori/Efecte

Plàstic fregat           Plàstic fregat       Pel costat fregat: repulsió

Pel costat no fregat: atracció

Vidre fregat            Vidre fregat          Pel costat fregat: repulsió

Pel costat no fregat: atracció

_____________________________

Plàstic fregat          Vidre fregat          Pel costat fregat: atracció

Pel costat no fregat: atracció

Vidre fregat             Plàstic fregat       Pel costat fregat: atracció

Pel costat no fregat: atracció

_____________________________

Plàstic fregat           Metall fregat        Pel costat fregat: atracció

Pel costat no fregat: atracció

1.- Què ocorre quan acostes dos materials electritzats?

Si s’acosten dos materials electritzats es repel·leixen o s’atrauen.

Si tots dos materials són iguals – pels costats fregats – es repel·leixen. En els altres casos, s’atrauen.

ACTIVITAT 7.

Utilitza el pèndol elèctric per comprovar l’electrització de materials per contacte

pendol2Primer, electritzem per fregament una vareta de plàstic.

Després, posem la vareta electritzada en contacte amb la bola de metall del pèndol elèctric.

Finalment, observem que tots dos materials s’atrauen i, tot seguit, tots dos materials es repel·leixen.

1.- Fem el mateix amb una vareta de vidre i amb una vareta de metall. Què ocorrerà?

Observem que ocorre el mateix que amb la vareta de plàstic.

2.- Digues quins materials (plàstic, vidre, metall) s’electritzen per contacte i quins no.

El plàstic, el vidre i el metall s’electritzen per contacte.

Conclusió fins ara:

Per fregament s’electritzen el plàstic i el vidre. El metall, també, però hem d’agafar-lo amb un aïllant.

Per contacte s’electritzen el plàstic, el vidre i el metall.

Per tant,  els materials poden electritzar-se per fregament i per contacte.

ACTIVITAT 8.

Explica”el model de càrrega elèctrica” dels materials

1r) Un material està format per càrrega positiva i càrrega negativa.

modelcarrega

2n) Un material no electritzat (neutre) té la mateixa quantitat de càrrega positiva que de negativa.

modelcarrega

3r) Quan electritzem un material part de la càrrega negativa passa a un altre material.

pascarregues

4t) Si dos materials tenen càrrega de diferent signe, s’atrauen.

posiposi

5é) Si dos materials tenen càrrega d’igual signe, es repel·leixen.

neganega

ACTIVITAT 9.

Vídeos d’experiències explicats segons “el model de càrrega elèctrica”

Pitja damunt de la paraula “VÍDEO”. Observa el vídeo. Tot seguit, llig l’explicació segons el model de càrrega elèctrica.

Explicació del VÍDEO1.- Per què el globus i els cabells, després de fregar-los, s’atrauen?

globuspel1

1r) Tenim el globus i els cabells. Tots dos materials són neutres (no estan electritzats). Per tant, el globus té la mateixa quantitat de càrrega positiva que de negativa i els cabells, també.

globuspel2

2n) Freguem el globus i els cabells. Quan freguem tots dos materials algunes càrregues negatives passen dels cabells al globus.

globuspel3

3r) El globus i els cabells s’atrauen perquè el globus té, ara, a la superfície, més càrregues negatives que positives i els cabells tenen, a la superfície, més càrregues positives que negatives.

 

És a dir, el globus està carregat negativament i els cabells positivament. Com són càrregues de signe contrari el globus i els cabells s’atrauen.

Explicació del VÍDEO2.- Per què el globus, després fregar-lo amb els cabells, atrau papers petits?

globuspel11r) Tenim un globus i els cabells. Tots dos materials són neutres (no estan electritzats). Per tant, el globus té la mateixa quantitat de càrrega positiva que de negativa i els cabells, també.

globuselec

2n) Freguem el globus i la llana. Quan freguem tots dos materials algunes càrregues negatives passen de la llana al globus. Per tant, el globus té, ara, a la superfície, més càrregues negatives que positives.

globuspaperet2

3r) Acostem el globus electritzat negativament als paperets. Això fa que la força de les càrregues negatives de la superfície del globus orienten les càrregues dels paperets de manera que per l’extrem més pròxim hi ha càrregues positives.

 

És a dir, el globus està carregat negativament i els paperets positivament. Com són càrregues de signe contrari el globus i els paperets s’atrauen.

ACTIVITAT 10.

Observa l’efecte d’una pinta de plàstic electritzada sobre un rajolí d’aigua

pintaaigua1Al fregar la pinta de plàstic l’electritzem negativament. És a dir, té més quantitat de càrrega elèctrica negativa que positiva. Ara, a la superfície de la pinta, hi ha càrregues negatives.

Acostem la pinta electritzada negativament a un rajolí d’aigua (neutre). Observem que la pinta electritzada negativament atrau l’aigua, perquè les càrregues elèctriques negatives de la pinta atrauen les càrregues elèctriques positives de l’aigua cap a la seua superfície.

Com la superfície de la pinta té càrregues negatives i la superfície de l’aigua, més pròxima a la pinta, càrregues positives (de signe oposat) s’atrauen.

Ocorre el mateix si en comptes d’una pinta electritzem un globus o, un vidre (en el cas del vidre aquest s’electritza, al fregar-lo, positivament i la superfície del rajolí d’aigua més pròxima al vidre negativament).

ACTIVITAT 11.

Quan freguem dos materials entre ells, quin material agafa càrrega negativa i quin material cedeix càrrega negativa?

A les classes heu preguntat moltes vegades: al fregar dos materials, quin es carrega negativament i quin es carrega positivament?

Quan freguem dos materials, les càrregues negatives d’un d’ells passen a l’altre. Quin material agafarà càrregues negatives i quin cedirà càrregues negatives?

Els científics han classificat els materials segons agafen o cedeixen càrregues negatives. Aquí en teniu ordenats uns quants:

agafacedeixLa teua mà

Vidre

Llana

Seda

Paper

Cotó

Goma

Polièster

Plàstic

PVC

Si dos d’aquests materials es freguen l’un contra l’altre, el que està més a dalt cedeix càrregues negatives i es carrega positivament.

Podem posar dos exemples dels realitzats a classe:

Quan hem fregat el vidre amb la llana, el vidre (més a dalt) cedeix càrregues negatives a la llana (més avall). Per tant, en aquest cas, el vidre es carrega positivament i la llana negativament.

Quan hem fregat el plàstic amb la llana, el plàstic (més avall) agafa càrregues negatives a la llana (més amunt). Per tant, en aquest cas, el plàstic es carrega negativament i la llana positivament.

ACTIVITAT 12.

Contesta les preguntes següents. Utilitza el model de càrrega elèctrica

1.- Per què a l’acostar dos materials no electritzats (neutres) no hi ha efectes (ni atracció o ni repulsió)?

Perquè tots dos materials tenen la mateixa quantitat de càrrega positiva que de negativa.

neutreneutre

2.- Per què quan s’acosten dos materials electritazts s’atrauen?

Perquè tots dos materials tenen càrrega de signe diferent: un material té més quantitat de càrrega positva i l’altre material té més quantitat de càrrega negativa.

posiposi

3.- Per què quan s’acosten dos materials electritzats es repel·leixen?

Perquè tots dos materials tenen càrrega de signe igual: un material té més quantitat de càrrega positiva i l’altre també o, un material té més quantitat de càrrega negativa i l’altre també.

neganega

4.- Què ocorre quan un material electritzat s’acosta a un altre no electritzat (neutre)?

Que la càrrega elèctrica del material electritat atrau cap a ell la càrrega de signe contrari de l’altre i això fa que s’atraguen.

pascarregues

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: