Enviat per: Llidó | 5 Agost 2009

2.- LES PLAQUES TECTÒNIQUES

@CTIVITAT 2.- Què són les plaques tectòniques? Què formen?

 tectonicaplaques

LA LITOSFERA TERRESTRE – 1. La litosfera terrestre – 2. L’astenosfera – 3. Les plaques tectòniques – 4.  Tipus de contacte entre plaques – 5. Dinàmica de la litosfera

La teoria de la tectònica de plaques: les zones de separació i les zones de col·lisió

Introducció a les plaques tectòniquesLes bases de la tectònica de plaquesDiferents relacions entre veïnsLes plaques i nosaltres

Aracné – Tectònica de plaques – Introducció – Causes de la tectònica de plaques – Límits destructius, constructius i transformats – Conseqüències: vulcanisme, sismes i orogènia

El nom de les plaques tectòniques

Les plaques tectòniques: els plegaments i les falles

L’energia interna del planetaConductivitat tèrmica i corrents de conveccióMoviment dels continents: les plaques tectòniques

Les plaques litosfèriques: plaques litosfèriques i límits de plaques (dorsals i fosses)Evolució de les plaques i els seus límits: límits constructius i destructius: el cicle de Wilson

Resum

______________________________________________________________________

2. – LES PLAQUES TECTÒNIQUES – Activitats amb llapis i paper

Activitats amb solucions

1.- L’INTERIOR DE LA TERRA; 2.- LES PLAQUES TECTÒNIQUES; 3.- ELS VOLCANS; 4.- ELS TERRATRÈMOLS (Quadern) 

Activitats sense solucions

 1.- L’INTERIOR DE LA TERRA; 2.- LES PLAQUES TECTÒNIQUES; 3.- ELS VOLCANS; 4.- ELS TERRATRÈMOLS (Quadern)

 

 

______________________________________________________________________

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: