Enviat per: Llidó | 9 Agost 2009

2.- ELS TIPUS DE ROQUES

@CTIVITAT 3.- Els 3 tipus de roques segons com s’han format

Classificació de les roques

Classificació de les roques

La formació de les roques 

Classificació de les roques

Classificació de les roques

Aracné – Un racó de l’Univers – La litosfera – Introducció

Classificació de les roques

Classificació de les roques

Els 3 tipus de roques

Classificació de les roques

Classificació de les roques

3.4. L’origen de les roques

"Els tres tipus principals de roques de l'escorça terrestre en conjunt. Si prenem tota la Terra, les roques més abundants són les magmàtiques. Això no obstant, a la superfície les més abundants són les roques sedimentàries, que formen una fina capa que cobreix les roques metamòrfiques i magmàtiques més profundes." http://aulatres.wikispaces.com/Introducci%C3%B3+a+les+roques

“Els tres tipus principals de roques de l’escorça terrestre en conjunt.
Si prenem tota la Terra, les roques més abundants són les magmàtiques. Això no obstant, a la superfície les més abundants són les roques sedimentàries, que formen una fina capa que cobreix les roques metamòrfiques i magmàtiques més profundes.” http://aulatres.wikispaces.com/Introducci%C3%B3+a+les+roques

@CTIVITAT 4.- Com es formen les roques MAGMÀTIQUES

El basalt

rbasaltEl granit

rgranit

Roca magmàtica

La formació de les roques magmàtiques 

4. Les roques magmàtiques

Roques magmàtiques

Aracné – Un racó de l’Univers – La litosfera – Roques magmàtiques

Roques magmàtiques – 3.4.2. Les roques magmàtiques

@CTIVITAT 5.- Com es formen les roques SEDIMENTÀRIES

El conglomerat

sconglomerat1

L’arenisca

sareniscasilicea

L’argila

sarcilla

La calcària

scalcaria1

El carbó

 scarbo

El petroli

spetroli

Formació de les roques sedimentàries

Formació de les roques sedimentàries

3. Les roques sedimentàries

La formació de les roques sedimentàries 

Roca sedimentària

Roques sedimentàries

Formació de roques sedimentàries per meteorització

Formació de roques sedimentàries per meteorització

Roques sedimentàries: originades per la meteorització

3.4.1. Les roques sedimentàries – Roques químiques i roques orgàniques

Aracné – Un racó de l’Univers – La litosfera – Roques sedimentàries

@CTIVITAT 6.- Com es formen les roques METAMÒRFIQUES

El marbre

mmarbre

La pissarra

 pissarra1

Formació de les roques metamòrfiques

Formació de les roques metamòrfiques

5. Les roques metamòrfiques

La formació de les roques  metamòrfiques

Roques metamòrfiques

Roca original Roca metamòrfica resultant
Calcària Marbre
Gres Quarsita
Argila Pissarra
Pissarra Esquist
Granit Gneis

Roca metamòrfica

Roques metamòrfiques – 3.4.3. Les roques metamòrfiques

Aracné – Un racó de l’Univers – La litosfera – Roques metamòrfiques

@CTIVITAT 7.- La formació del petroli

Extracció del petroli

Extracció del petroli

Roques orgàniques: petroli

Pous de petroli

El petroli es forma al fons dels oceans, com a conseqüència de L’acumulació i posterior descomposició de restes d'éssers vius microscòpics marins, bàsicament plàncton.  http://www.xtec.cat/iesfortpius/depart/energetico.htm

El petroli es forma al fons dels oceans, com a conseqüència de L’acumulació i posterior descomposició de restes d’éssers vius microscòpics marins, bàsicament plàncton. http://www.xtec.cat/iesfortpius/depart/energetico.htm

Combustibles fòssils: carbó, petroli, gas i els minerals radioactius

Petroli

@CTVIVITAT 8.- La formació del carbó

El carbó

"Fase fisicoquímica, l'enterrament i les altes P i T faran que la torba s'aixafi i s'eliminen els volàtils, cosa que provoca un major enriquiment en carboni" http://www.xtec.cat/~jvert/cctt/cct1tema2/carbo.htm

“Fase fisicoquímica, l’enterrament i les altes P i T faran que la torba s’aixafi i s’eliminen els volàtils, cosa que provoca un major enriquiment en carboni” http://www.xtec.cat/~jvert/cctt/cct1tema2/carbo.htm

Roques carbonoses

Combustibles fòssils: carbó, petroli, gas i els minerals radioactius

Roques orgàniques: carbó

Resum

Tipus de roques

Introducció a les roques


Tema 8.- La Terra i la seua dinàmica: el relleu de la Terra i les roques – ACTIVITATS AMB LLAPIS I PAPER

Ativitats amb solucions

1.- EL RELLEU DE LA TERRA; 2.- ELS TIPUS DE ROQUES; 3.- EL CICLE DE LES ROQUES

Activitats sense solucions

1.- EL RELLEU DE LA TERRA; 2.- ELS TIPUS DE ROQUES; 3.- EL CICLE DE LES ROQUESCategories

%d bloggers like this: