Enviat per: Llidó | 24 Agost 2009

2.- L’AIGUA A LA TERRA

2.1 – La distribució de l’aigua al planeta Terra

distribucio

5. Els tipus d’aigua i la seua abundància 

1.3. La capa líquida de la Terra: la hidrosfera. Aigües oceàniques, aigües sòlides continentals, aigües dolces superficials, aigües subterrànies, altres

Distribució de l'aigua al planeta Terra

Distribució de l’aigua al planeta Terra

El planeta Aigua

La molècula d’aigua: abundància, propietats i importància

2.2 – L’aigua als oceans

 mon

6. L’aigua del mar

4. Distribució de l’aigua a la Terra. 4.1. Els mars i els oceans

L’aigua de mar com a dissolució

Per què l’aigua de la mar és salada? Experiència cièntífica a l’aula (vídeo).

2.3 – L’aigua als continents

rius_llacs

7. L’aigua dels continents

4. Distribució de l’aigua a la Terra. 4.2. Les aigües continentals

L’aigua als continents

Activitat: Aigües superficials

Més informació

La mar i el ecosistemes marins: Els oceans, L’aigua marina, La capacitat biològica de la mar

Les aigües marines i el poblament íctic: La plataforma continental, El talús i els fons abissals, El domini pelàgic

Les propietats físiques de l’aigua de la mar: La densitat, La compressibilitat, La calor específica, La tensió superficial, La viscositat

Les aigües continentals i el poblament íctic: Les conques fluvials, Les àrees estuarianes i els sistemes aquàtics litorals, Els llacs

Els medis aqüífers fissurats: Els aqüífers en roques fissurades, Els aqüífers en roques fissurades i carstificades

Resum

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: