Enviat per: Llidó | 28 Agost 2009

3.- LES ROQUES

3.1 – La classificació de les roques

1. Concepte de roques i 2. Classificació de les roques 

Unitat: La geosfera

Minerals, roques, i estructura interna de la Terra

Els minerals i les roques

Tipus de roques

Fitxes de minerals

Claus dicotòmiques de roques

Vídeo: Roques 1

Vídeo: Roques 2

Vídeo: Roques 3

Els tres tipus de roques segons la formació (vídeo)

Introducció a les roques

Com es formen les roques i els minerals

Minerals i roques

Pràctica: les roques

LES ROQUES MAGMÀTIQUES

Granit

 rgranit

Basalt

 rbasalt

4. Les roques magmàtiques 

3.4. L’origen de les roques (magmàtiques)3.4.2. Les roques magmàtiques

Formació de les roques magmàtiques (simulació)

LES ROQUES SEDIMENTÀRIES

El conglomerat

rconglomerat

L’arenisca

rarenisca

L’argila

rargila

La calcària

rcalcaria

El carbó

rcarbo

El petroli

rpetroli

 3. Les roques sedimentàries

3.4. L’origen de les roques (sedimentària) i 3.4.1. Les roques sedimentàries – (continuació)

Procés de sedimentació (simulació)

LES ROQUES METAMÒRFIQUES

El marbre

rmarbre

La pissarra

rpissarra

5. Les roques metamòrfiques 

4.1. L’origen de les roques (metamòrfiques)3.4.3. Les roques metamòrfiques

3.2 – El cicle de les roques

El cicle de les roques

El cicle de les roques (animació)

El cicle de les roques

 

El cicle de les roques i els tipus de roques: 1ª part

El cicle de les roques i els tipus de roques: 2ª part

El cicle de les roques i els tipus de roques: 3ª part

Més informació

Geologia de Mallorca. Processos geològics

Litoteca: fitxes

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: