Enviat per: Llidó | 11 Octubre 2009

4.- EL REGNE PLANTES: LES PLANTES AMB LLAVORS I LES PLANTES SENSE LLAVORS

IES Josep Font i Tries - Ciències Naturals

IES Josep Font i Tries – Ciències Naturals

L   E   S      P   L   A   N   T   E   S       A   M   B      L   L   A   V   O   R   S

4.0- Les parts d’una planta

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

partsplanta1

4.1- Les arrels

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

arrelstipus1

arrelengro

Amb arrel principal – Sense arrel principal – Amb arrel engrossida

L’arrel: concepte i funcions, parts de l’arrel, tipus i funcions, adaptacions i simbiosi

Aracné: Habitants del planeta – Els vegetals – Anatomia dels cormòfits: arrel, tija i fulles – L’ARREL

L’arrel

2. Estructura dels espermatòfits: arrel

4.1. L’arrel

4.2- Les tiges

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

tijaherbacia

tijatronc

tijabulbt

tijabulb

arrelenfiladissa

 Herbàcia – LLenyosa – Bulb – Tubercle – Enfiladissa

La tija: concepte i funcions, parts, tipus …

Aracné: Habitants del planeta – Els vegetals – Anatomia dels cormòfits: arrel, tija i fulles – LA TIJA

La tija

2. Estructura dels espermatòfits: tija

4.2. La tija

4.3- Les fulles

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

fulles_formalimbe

 Tipus de fulles segons la forma del limbe: a, acicular; b, linear; c, lanceolada; d, ovada; e, obovada; f, espatulada; g, el·líptica o oval; h, hastada; i, oblonga; j, orbicular; k, peltada; l, cordiforme; m, reniforme; n, lirada; o, runcinada

fulles_margel

Tipus de fulles segons el marge de la fulla: a, entera; b, dentada; c, serrada; d, ciliada; e, sinuada; f, fesa; g, partida; h, secta.

fulles_compostes1

Tipus de fulles compostes: a, imparipinnada (Pistacia terebinthus); b, paripinnada (Pistacia lentiscus); c, cirrosa (Pisum sativum); d, palmaticomposta (Parthenocissus quinquefolia); e, trifoliolada (Trifolium repens).

 fulles_apexbase1

 Tipus de fulles segons la forma de l’àpex i la base: a, mucronada; b, acuminada; c, truncada; d, emarginada; e, cordada; f, atenuada en pecíol; g, auriculada; h, asimètrica.

La fulla: conceptes i funcions, parts, tipus …

Aracné: Habitants del planeta – Els vegetals – Anatomia dels cormòfits: arrel, tija i fulles – LES FULLES

Les fulles

2. Estructura dels espermatòfits: fulla

4.3. Les fulles

A.- Com s’ALIMENTA una planta?

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

La fotosítesi

Aracné: Habitants del planeta – Els vegetals – La nutrició autòtrofa: nutrició i respiració – Fotosítesi; Experiències bàsiques; Què entra i que surt; La fotosíntesi; De dia i de nit; Mesurant la fotosítesi

La fotosíntesi

2. Estructura dels espermatòfits: la fotosíntesi

2.b. Nutrició en vegetals: Fotosíntesi

B.- Com RESPIRA una planta?

respiracio planta

Animació sobre la respiració

Aracné: Habitants del planeta – Els vegetals – La nutrició autòtrofa: nutrició i respiració – També la respiració!; De dia i de nit

@CTIVITATS d’ampliació

La nutrició de les plantes

4.4 – Les flors, els fruits i les llavors

A.- Les parts de la flor

 flor1

La flor: concepte, parts …

Parts d’una flor

Aracné: Habitants del planeta – Els vegetals – La reproducció dels vegetals superiors – La reproducció en vegetals – Flors nues i flors vestides -Flors – Mecanismes de pol·linització

1. Les angiospermes

6. La flor: òrgan per a la reproducció

B.- Tipus de flors

Flor unisexual masculina – Flor unisexual femenina – Flor hermafrodita

Tipus de florsInflorescències

C.- La reproducció en les plantes amb flors

florreproduccio1

2. El cicle biològic de les angiospermes

Animació sobre la reproducció en les plantes amb flors

D.- Fruits i llavors

El fruit: parts del fruit i tipus de fruits

Aracné: Habitants del planeta – Els vegetals – La reproducció dels vegetals superiors – La reproducció en vegetals – De la flor al fruit – El fruit – La  dispersió dels fruits i de les llavors – Germinar

dispersiollavors

Les llavors

4.5- Els tipus de les plantes amb llavors

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

Les gimnospermes

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

pins1

3. Les gimnospermes – El cicle biològic dels pins

Gimnospermes

La flor de les gimnospermes o coníferes (3r requadre)

Les gimnospermes

Les angiospermes

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

florreproduccio5

1. Les angiospermes – 2. El cicle biològic de les angiospermes

Parts de la flor de les angiospermes

La flor de les angiospermes (1r i 2n requadres)

Les angiospermes

@ctivitats d’ampliació

Una mostra de diferents llavors

L  E  S      P  L  A  N  T  E  S      S  E  N  S  E      L  L  A  V  O  R  S

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

A.- Les molses

IES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

IES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

2. Molses

3. Les molses

Les molses

Aracné: Habitants del planeta – Els vegetals -Briòfits i pteridòfits – Les molses i les falgueres

B.- Les falgueres

ES Josep Font i Trias - Ciències Naturals

ES Josep Font i Trias – Ciències Naturals

falguera1

3. Falgueres

5. Les falgueres

Les falgueres

Aracné: Habitants del planeta – Els vegetals -Briòfits i pteridòfits – Les molses i les falgueres

______________________________________________________________________

4. – EL REGNE PLANTES: LES PLANTES AMB LLAVORS I LES PLANTES SENSE LLAVORS

Activitats amb solucions

 

 4. – EL REGNE PLANTES: Les plantes amb llavors i les plantes sense llavors (Quadern 1)

 

Activitats sense solucions

4.- EL REGNE PLANTES: Les plantes amb llavors i les plantes sense llavors (Quadern 1)

 

 

______________________________________________________________________

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: