Enviat per: Llidó | 25 febrer 2010

ACTIVITAT 1. Ordena de menor a major el volum d’alguns materials sòlids o líquids

Podem mesurar el volum dels sòlids per immersió, amb una proveta graduada.

El volum serà la resta entre el valor final i el valor inicial.

Podem mesurar el volum dels líquids amb un estri graduat de laboratori, com ara una proveta.


Categories

%d bloggers like this: