Enviat per: Llidó | 1 Març 2010

ACTIVITAT 7. Dissenya un experiment per tal de contrastar les hipòtesis

Peses              –   0      –   1     –   2      –   3     –   4

Moll                – 14’8  – 17’5 – 20’7 – 24’2 – 27’4

Estirament   –  0       –  2’7  –   5’9   –    9’4 -12’6

Conclusió:

1ª hipòtesi: a més pes més estirament del moll.

Si ara férem l’experiència amb diversos materials, longituds i grossàries dels molls,

2ª hipòtesi: a més duresa menys estirament.

3ª hipòtesi: a més longitud més estirament.

4ª hipòtesi: a més grossària menys estirament.

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: