Enviat per: Llidó | 1 Març 2010

ACTIVITAT 3. Estima el volum d’aigua que cap en una banyera. Expressa el resultat en cm3 i en l

Si la banyera té una llargària de 2 m, una alçada de 3o cm i una amplada de 80 cm:

Volum de la banyera  en cm3:

200 x 30 x 80 = 480.000 cm3

Volum de la banyera en l:

480.000 cm3 = 480 dm3

Si 1 dm3 = 1 l ; 480 dm3 = 480 l

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: