Enviat per: Llidó | 8 Març 2010

ACTIVITAT 14. Hem dit que la força amb què la Terra atrau un objecte d’1 kg de massa, a la superfície terrestre, és de 9’8 N. A 500 km la Terra l’atrau amb una força de 8’4 N. Quant pesarà un astronauta de 70 kg en aquesta alçada? Compara el pes a la superfície terrestre i a 500 km d’alçada.

P(0) = m x g (0) = 70 x 9’8 = 686 N pesa una persona de 70 kg a la superfície de la Terra

P(500) = m x g (500) = 70 x 8’4 = 588 N pesa una persona de 70 kg a 500 km d’alçada

Conclusió: la força amb què la Terra atrau un objecte disminueix amb l’alçada. Però, molt poc.


Categories

%d bloggers like this: