Enviat per: Llidó | 8 Març 2010

ACTIVITAT 13. La força amb què la Terra atrau un objecte d’1 kg de massa és de 9’8 N, a la seua superfície. La Lluna atrau amb 1’6 N el mateix objecte. Júpiter l’atrau amb 25’9 N. Calcula el pes d’una persona de 70 kg a cada planeta.

Pes (T) = m x g (T) = 70 x 9’8 = 686 N a la Terra
• • •
Pes (L) = m x g (L) = 70 x 1’6 = 112 N a la Lluna
• • •

Pes (J) = m x g (J) = 70 x 25’9 = 1.813 N a Júpiter

• • •

Conclusió: la massa d’un objecte és la mateixa a cada planeta. El pes d’un objecte varia a cada planeta.

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: