Enviat per: Llidó | 11 Març 2010

ACTIVITAT 19. Tenim dos objectes, de volums diferents i de materials diferents. Com podries saber quin dels dos materials és més lleuger?

Dividim 2 materials diferents en volums iguals.

Material: ferro

Material: fusta

El material que tinga menys massa per unitat de volum serà el més lleuger o el menys dens. En aquest cas, la fusta té menys massa per unitat de volum que el ferro: la fusta és menys densa que el ferro.

Això vol dir: més densitat és poca lleugeresa ; menys densitat és molta lleugeresa.

Conclusió: la propietat de la lleugeresa es diu densitat.

Conclusió: dos objectes d’igual volum, serà més dens el que tinga més massa.

Matemàticament: densitat = massa/volum

Conclusió: la densitat és una propietat general o comuna de la matèria (sòlids, líquids i gasos).

• • •

CONCLUSIÓ FINAL: el volum, la massa i la densitat són les propietats generals o comunes de la matèria.

Conclusió: la densitat varia amb la temperatura.

Per comparar densitats hem de realilitzar-ho a la mateixa temperatura.


Categories

%d bloggers like this: