Enviat per: Llidó | 12 Març 2010

ACTIVITAT 21. Uns alumnes han mesurat la massa i el volum de distintes quantitats del mateix oli d’oliva per comprovar si la densitat és independent del volum pres

Recollida de dades:

Un determinat oli d’oliva a 20 ºC

massa (g)         4’6 –  9’2 – 11’5 – 15’0 – 18’4

volum (cm3)    5’0 – 10’0 – 12’5 – 16’3 – 20’0

Càlculs:

densitat = massa/volum

d = 4’6/5’0 = 0’9 ; d = 9’2/10’0= 0’9 ; d = 11’5/12’5 = 0’9 ; d = 15’0/16’3 = 0’9 ; d = 18’4/20’0 =0’9

Si és el mateix oli sempre dóna la mateixa densitat, independentment del volum d’oli que agafem.

Si l’oli del setrill i el de la marraixa tenen la mateixa composició la densitat d’ambdós serà la mateixa.

Conclusions:

La densitat d’un material és sempre la mateixa.

Cada material té una densitat determinada.

La densitat d’un material és la mateixa  a igual temperatura.

La densitat depén de la temperatura (a més temperatura menys densitat).

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: