Enviat per: Llidó | 15 Març 2010

ACTIVITAT 22. Calcula, aproximadament, quants kg d’aire hi ha a l’aula (la densitat de l’aire a 20 ºC és 1’20 Kg/m3)

volum de l’aula = amplada x llargària x alçada = 6’20 x 9’40 x 2’70 = 157’37 m3 d’aire a l’aula

densitat = massa/ volum ; massa = densitat x volum = 1’20 x 157’37 = 188’84 kg d’aire a l’aula

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: