Enviat per: Llidó | 15 Març 2010

ACTIVITAT 23. Calcula, utilitzant la taula de densitats, però no la balança, la massa d’un cub d’alumini de 4 cm d’aresta

densitat de l’alumini = 2’7 g/cm3

volum del cub d’alumini = amplada x llargària x alçada = 4 x 4 x 4 = 64 cm3

densitat = massa/volum ; massa = densitat x volum =2’7 x 64 = 172’8 g


Categories

%d bloggers like this: