Enviat per: Llidó | 22 Març 2010

ACTIVITAT 28. Per tal que un fluid sure sobre un altre cal que el primer siga menys dens. No obstant això, els globus aerostàtics utilitzen aire i s’eleven en l’aire. Com és possible?

Quan s’augmenta la temperatura de l’aire de l’interior del globus el seu volum augmenta i, per tant, la seua densitat disminueix. D’aquesta manera l’aire de l’interior del globus té menys densitat que l’aire exterior i s’eleva.

Conclusió: a l’augmentar la temperatura la densitat diminueix.

Conclusió: a l’augmentar el volum la densitat disminueix.


Categories

%d bloggers like this: