Enviat per: Llidó | 25 Març 2010

ACTIVITAT 32. Observa el comportament de l’aire que hi ha en una xeringa. Tapa l’extrem amb un dit i prem l’èmbol de la xeringa. Quines propietats de l’aire es modifiquen?

Pel que fa al volum: el volum de l’aire de la xeringa disminueix.

Pel que fa a la massa: no varia perquè hi ha la mateixa quantitat d’aire.

Pel que fa a la densitat: augmenta perquè la massa d’aire és la mateixa i el volum d’aire de la xeringa disminueix. Densitat = massa/volum

Pel que fa al pes: no varia perquè al no variar la massa d’aire de la xeringa aquest és atret amb la mateixa força per la Terra.

Pel que fa a la pressió: augmenta perquè hi ha la mateixa massa (quantitat de matèria) en un menor volum.

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: