Enviat per: Llidó | 24 febrer 2011

600 milions de gats domèstics viuen al món

El gat domèstic conviu amb els humans des de fa uns 9.500 anys, tot coincidint amb la consolidació de les societats agrícoles. El gat és un dels animals de companyia més populars del món, actualment hi ha desenes de races. Se’l prefereix per la seva netedat i pel baix nivell d’atenció i de cura que necessita.

La genètica, segons un estudi de Stephen O’Brien, ha confirmat que tots els gats tenen origen en cinc línies diferents de gats salvtages de l’Orient Mitjà.

Diferents anàlisis indiquen que la vista dels gats és superior a la dels humans durant la nit i inferior durant el dia. Un experiment, dut a terme per científics que provaven de determinar si era el moviment o la calor el que atreia l’atenció dels gats en la foscor nocturna, revelà que eren atrets fonamentalment per la calor del cos, més que pel moviment. S’estima el seu camp visual a una mitjana de 200°, mentre que en els humans és d’entre 180° i 200°. Aparentment poden distingir certs colors freds (blau, celest, tons verdosos), especialment a poca distància, però sense detalls apreciables.

L’abast auditiu dels gats i els humans és similar. L’olfacte del gat domèstic és catorze vegades més sensible que el dels humans, entre altres motius perquè té el doble de cèl·lules olfactives al nas que una persona normal.

L’edat a la qual assoleixen la vellesa varia d’una raça a l’altra i fins i tot d’un individu a l’altre. Com a regla general, es considera que els gats de més de set anys ja són vells, però alguns arriben als quinze anys sense presentar signes de declivi.

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: