Enviat per: Llidó | 1 Abril 2011

Una moneda que salta

Et presente un vídeo per tal d’observar el comportament dels gasos a diferent temperatura, de manera que ajude a comprendre el model cinètico-corpuscular de la matèria (gasos).

Nosaltres hem estudiat les propietats dels gasos i ens ha portat a pensar que els gasos estan formats per partícules:

– en moviment

– microscòpiques

– separades entre si

Aquest és el model ciètico-corpuscular de la matèria (gasos). I amb aquest model nosaltres hem d’explicar alguns fenòmens de la vida quotidiana que ocorren amb els gasos. Tema 3- Model cinètico-corpuscular de la matèria.

Aquest vídeo explica el fenòmen utilitzant un altre model (ja l’estudiaràs a 3r d’ESO) que s’anomena la llei de Gay-Lussac. Aquesta llei diu que a una pressió constant, el volum d’un gas és directament proporcional a la temperatura. És a dir, a més temperatura major pressió o, d’una altra forma, a menys temperatura menor serà la pressió.

Pots observar com, en ciència, es pot explicar un mateix fenòmen de diverses maneres.

Nosaltres, si volem utilitzar el model cinètico-corpuscular de la matèria (gasos), haurem d’explicar el fenòment del vídeo de la manera següent:

Quan hi ha temperatura baixa els gasos del matràs estan formats per un nombre de partícules amb un moviment que xoquen contra la paret interna del matràs i la moneda. Aquests xocs no fan forces suficients per tal de fer saltar la moneda.

Quan augmentem la temperatrua dels gasos del matràs les partícules augmenten de moviment i hi haurà més xocs contra la paret interior del matràs i la moneda. Aquests xocs ara sí que fan forces suficients contra la moneda per fer-la saltar.

Més informació: Química en vídeos


Categories

%d bloggers like this: