Enviat per: Llidó | 28 febrer 2013

Compatibilitat dels grups sanguinis

Els grups sanguinis són els tipus de sang que es tenen en compte a l’hora de fer una transfusió sanguínia. Cada persona té un grup sanguini i una transfusió d’un grup sanguini incompatible pot causar anèmia, aturada renal i la mort.

Hi ha quatre grups sanguinis:

El grup A: els glòbuls rojos de la sang tenen una substància anomenada A, i anticossos (defenses) contra la substància B.

El grup B: els glòbuls rojos de la sang tenen una subsàcia anomenada B, i anticossos contra la substàcia A

El grup AB: els glòbuls rojos de la sang tenen tant la substància A com la B, i no hi ha anticossos contra la substància B ni la A.

El grup O (zero): els glòbuls rojos de la sang no tenen ni la substància A ni la B, i anticossos contra la substància B i la A.

En principi:

El grup A pot donar sang al grup A i a l’AB.

El grup B pot donar sang al grup B i a l’AB.

El grup AB pot donar sang només a l’AB.

El grup O pot donar sang a l’O, a l’A, al B i a l’AB.

És a dir, el grup AB s’anomena receptor univerals perquè pot rebre sang de tots els grups; i el grup O s’anomena donant universal perquè pot donar sang a tots els grups.

Ara bé, també intervé el factor Rh. El símbol Rh+ indica la presència d’aquest factor als glòbuls rojos i el símbol Rh- l’absència d’aquest factor. Un receptor negatiu reacciona a la sang d’un donant positiu tot causant-li hemòlisi, però no a la inversa (un receptor Rh+ no presenta cap reacció a la sang Rh-).

Per tant, la taula següent presenta quins grups poden donar sang a quins grups, o rebre’n. La “X” indica compatibilitat:

Compatibilitat entre grups
Receptor Donant
O- O+ B- B+ A- A+ AB- AB+
AB+ X X X X X X X X
AB- X X X X
A+ X X X X
A- X X
B+ X X X X
B- X X
O+ X X
O- X

El factor Rh afecta les transfusions, però sobretot és molt important de tenir-lo en compte entre la mare gestant i el fetus. La incompatibilitat entre mare i fill s’esdevé quan una dona amb Rh- i un home amb Rh+ conceben un fill, ja que pot passar que el fetus tinga probabilitat de presentar Rh+, com son pare.

En aquest cas la sang de la mare i la del fetus són incompatibles, la qual cosa no sol tenir cap efecte en el primer fill que és Rh+ perquè la mare encara no ha pogut crear anticossos contra la substància Rh. Però al segon embaràs amb un fetus Rh+, els anticossos ja creats per la mare contra la substàcia Rh podrien causar hemòlisi al fetus.

A fi d’evitar-ho se li administra a la mare dues injeccions d’immunoglobulina Rh que tenen l’objectiu d’inactivar els anticossos de la mare contra la substància Rh del fetus. En els altres casos de transfusions aquest problema no pot presentar-se perquè no es produirien reaccions negatives.

La taula següent mostra la freqüència en la població humana dels grups ABO i Rh. Pot no coincidir amb determinades zones, o subpoblacions, ja que els grups sanguinis no estan distribuïts uniformement.

Grup Freqüència
O+ 38%
A+ 34%
B+ 9%
O- 7%
A- 6%
AB+ 3%
B- 2%
AB- 1%

Anuncis

Categories

%d bloggers like this: