Enviat per: Llidó | 3 Març 2014

1.- LA VIDA A LA TERRA

La Terra és l'únic planeta del sistema solar que alberga vida

La Terra és l’únic planeta del sistema solar que alberga vida

1r ESO. Ciències de la Naturalesa - ECIR

1r ESO. Ciències de la Naturalesa – ECIR

1.- Els factors que fan possible la vida a la Terra

L’existència de vida a la Terra és possible gràcies a una sèrie de factors que permeten el desenvolupament dels éssers vius. Aquests factors que fan habitable el nostre planeta són l’aigua, l’atmosfera i la llum del Sol.

1.1.- La importància de l’aigua per als éssers vius

• L’aigua forma part de tots els éssers vius.

Volum d’aigua (en litres) per una persona de 70 kg de pes © Fototeca.cat

Volum d’aigua (en litres) per una persona de 70 kg de pes
© Fototeca.cat

• L’aigua és una substància imprescindible en tots els processos relacionats amb la vida. L’aigua és el dissolvent universal. Aquesta propietat fa que totes les substàncies puguen mesclar-se amb ella. Per exemple:

– La sang, que distribueix les substàncies necessàries per l’organisme i arreplega els rebutjos, està composta principalment per aigua, que transporta en dissolució els nutrients i els residus.

– Les substàncies tòxiques que genera el nostre organisme s’expulsen a l’exterior dissoltes en l’aigua que forma part de l’orina.

- Les plantes no podrien absorbir les sals minerals del sòl, ni distribuir les substàncies nutritives al seu interior, si no estiguessen dissoltes
en aigua.

– Els peixos no podrien respirar si l’aigua de rius, de mars i de llacs no contingués l’oxigen en dissolució.

Clica la imatge i comprendreu com respira un peix

Cliqueu la imatge i comprendreu com respira un peix

• Els éssers vius necessiten prendre aigua de l’entorn. En el cas dels éssers humans es recomana beure, en condicions normals, un litre i mig
d’aigua per dia. Per a un ésser viu, la pèrdua d’un 20 % de l’aigua corporal pot significar la mort per deshidratació.

Cal beure per mantenir un volum d'aigua a fi de realitzar els processos vitals

Cal beure per mantenir un volum d’aigua al cos a fi de realitzar els processos vitals

• L’aigua té una capacitat tèrmica elevada: regula la temperatura del medi. L’aigua s’escalfa i es refreda més a poc a poc que la terra o l’aire. Com que la temperatura de l’aigua varia molt menys que la de l’aire o la de la terra, a les zones costeres a grans masses d’aigua els canvis de temperatura són també més menuts. Per aquest motiu, a les regions costaneres els climes són més suaus que a l’interior.

L'aigua de la mar s'escalfa i e refreda lentament. Per això, les temperatures a la costa són més suaus.

L’aigua de la mar s’escalfa i es refreda lentament. Per això, les temperatures a la costa són més suaus.

•La sudoració és un mecanisme que permet a molts éssers vius regular la seua temperatura corporal. Quan suem, expulsem aigua, que, en evaporar-se, ens refresca. Perquè l’aigua de la suor s’evapore, necessita calor, que absorbeix del propi cos; d’aquesta manera el refreda i evita que la temperatura corporal augmente en excés. Els humans cada dia perdem uns 800 cm3 d’aigua a causa de la sudoració.

Cliqueu la imatge i comprendreu el procés de la sudoració

Cliqueu la imatge i comprendreu el procés de la sudoració

• L’aigua es troba a la natura en els tres estats. No es comporta com les altres substàncies quan canvia d’estat. En estat sòlid (gel),l’aigua ocupa més volum i té menys densitat que en estat líquid. Aquesta propietat especial de l’aigua té moltíssima importància per als éssers vius que habiten en un medi aquàtic: quan la temperatura descendeix i es forma gel, aquest, com que és menys dens, es queda a la superfície, surant sobre l’aigua líquida; d’aquesta manera el éssers vius poden viure per davall del gel en una aigua més temperada. Si el gel fós més dens que l’aigua líquida, s’enfonsaria i aniria acumulant-se al fons de les mars, dels rius i dels llacs fins que aquests es congelassen. La majoria dels organismes vius que hi ha a l’aigua no podrien, aleshores, sobreviure en el gel.

El gel regula la temperatura de l'aigua que hi ha per davall d'ell

El gel regula la temperatura de l’aigua que hi ha per davall d’ell

1.2.-La importància de l’atmosfera per als éssers vius

• L’atmosfera conté els gasos necessaris per als éssers vius, com l’oxigen (per a la respiració) i el diòxid de carboni (per a la fotosíntesi).

La respiració dels animals

La respiració dels animals

La respiració dels vegetals

La respiració dels vegetals

La fotosíntesi dels vegetals

La fotosíntesi dels vegetals

• L’atmosfera, a més, contribueix al fet que les temperatures siguen les adequades per a la vida. L’atmosfera regula la temperatura. Durant el dia, una part de les radiacions solars que arriben a la superfície terrestre són absorbides i la seua energia escalfa el sòl, el qual, al seu torn, escalfa les capes d’aire que estan en contacte amb aquest. Les radiacions que no són absorbides pel sòl són reflectides i tendeixen a escapar-se de l’atmosfera. Però no totes ixen a l’espai exterior, ja que el diòxid de carboni i el vapor d’aigua en reflecteixen una part i les tornen a la superfície terrestre, la qual tornen a escalfar.

A la nit, l’atmosfera evita que tota la calor que va desprenent la Terra s’escape a l’espai. Així, es reté prou calor perquè la temperatura mitjana
del nostre planeta arribe a 15 °C. Això significa que la part baixa de l’atmosfera escalfa de baix cap a dalt, la qual cosa explica que en la troposfera la temperatura disminuesca amb l’altitud a raó de 5 °C per cada 1 000 m.
El vapor d’aigua i el diòxid de carboni es comporten igual que el vidre d’un hivernacle, que manté la calor a l’interior. Aquesta és la raó per la qual aquest fenomen es coneix amb el nom d’efecte hivernacle. Si no hi hagués un efecte hivernacle natural, la Terra es congelaria.

Regulació de la temperatura

L’atmosfera regula la temperatura

• Als pols, el gruix de l’aire que els rajos del sol han de travessar és més gran que a l’equador, la qual cosa provoca també que es perda calor. Els rajos solars que arriben a l’equador incideixen perpendicularment sobre una superfície més reduïda que en altres latituds, per la qual cosa l’escalfament hi és més intens.

En resum, l’atmosfera evita els canvis bruscs de temperatura, manté una temperatura mitjana al nostre planeta de 15 °C, filtra els rajos ultraviolats, conté gasos fonamentals per als processos vitals, com ara la respiració i la fotosíntesi, etcètera. Totes aquestes característiques han fet possible l’aparició de la vida i el desenvolupament dels éssers vius a la Terra.

L'atmosfera fa un efecte hivernacle

L’atmosfera fa un efecte hivernacle

1.3.- La importància de la llum del Sol per als éssers vius

•La llum procedent del Sol és imprescindible per a la fotosíntesi i és la base de la vida vegetal i animal del nostre planeta.

La fotosíntesi dels vegetals

La fotosíntesi dels vegetals

• A la Terra, a diferència dels planetes veïns, les temperatures no presenten grans oscil·lacions i són adequades per al desenvolupament de la vida. Tot això gràcies a la distància del Sol a la Terra i a la inclinació de l’eix de rotació terrestre.

Encara que la temperatura mitjana del nostre planeta siga de 15 °C, l’escalfament de la superfície terrestre no es produeix de la mateixa manera en tots els llocs sinó que varia amb la latitud. Així, per exemple, a l’equador, l’escalfament és més gran, ja que els rajos del sol incideixen perpendicularment sobre la superfície. No obstant això, a mesura que ens n’allunyem cap als pols, els rajos solars arriben a la superfície cada vegada més inclinats, per la qual cosa l’escalfament hi és més poc intens, com també són més baixes les temperatures que es produeixen a l’atmosfera.

Factors que fan possible la vida al planeta Terra

3. Característiques ambientals que ha de tenir un astre per a poder albergar éssers vius i 4. Característiques astronòmiques que ha de tenir un astre per a poder albergar éssers vius

Aracné: Els éssers vius – Necessitats per a la vida: Necessitats de la vida, L’aigua, L’oxigen?, Requeriments per a la vida, On hi ha aigua podria haver-hi vida?

Més informació

VÍDEO: El Sol com a gènesi de totes les energies

VÍDEO: Guardar el CO2 sota terra

VÍDEO: La termoregulació: estalvi energètic natural


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Categories

%d bloggers like this: