Estudis Xàbia

Happy Birthday Charles Darwin!!!
happybirthdaycd
Recull d’estudis interessants – alguns a internet – que fan referència a les Ciències de la Natura sobre Xàbia i la comarca de la Marina Alta
 
Astronomia
 
 
 
Mineralogia
 
 
 
Geologia
 
FUMANAL, VIÑALS “El litoral de Xàbia: contrastes morfológicos y genéticos”. Xàbiga nº 5, pp 7-16
LA ROCA, S. JAUME, GIL “Principales características de los acantilados de la Nau”.  Geomorfologia litoral i quaternari: homenatge al professor Vicenç M. Rosselló i Verger, pp 223-244
FUMANAL, VIÑALS “Evolución pleistocena de la cala de la Granadella”. Geolis vol. III (1-2), pp 96-104 
FUMANAL, USERA, VIÑALS, MATEU “Evolución cuaternaria de la bahía de Xàbia”. Estudios sobre el cuaternario, pp 17-26
FUMANAL, MATEU, REY, SOMOZA “Las unidades morfosedimentarias cuaternarias del litoral del cap de La Nau” Estudios sobre el cuaternario, pp 53-64
MARTÍNEZ, GALLEGO, FUMANAL, VIÑALS, REY, SOMOZA “Geomorfología y tectónica de la bahía de Xàbia”. Estudios de Geomorfología de España. Actas de la II Reunión nacional de Geomorfología, Murcia.
ROSSELLÓ “Los promontorios de la Nau” I curso de geomorfología litoral aplicada, ETS ingenieros, caminos y puertos; Valencia, pp 87-89
ROSSELLÓ “El litoral valencià des del Molinell a Moraira”. Actes III Congrés d’Estudis de la Marina Alta, pp 531-544
VIÑALS, FUMANAL “Modelo de evolución de una costa acantilada durante el cuaternario en el cap de La Nau-Punta de Moraira”. El cuaternario en España y Portugal; Instituto Tecnológico Geominero de España; actas 2ª reunión sobre cuaternario ibérico; Madrid, pp 25-32
FUMANAL, VIÑALS, DUPRÉ, MATEU, USERA “Evolución cuaternaria del tramo costero entre el cap de sant Antoni y la cala de la Granadella (Xàbia, Alicante)”. Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia.
DUPRÉ “Cuaternario litoral de la Provincia de Alicante, sector Pego-Moraira”. Libro excursión VIII Reunión Nacional sobre Cuaternario; Valencia
 
Paleontologia
 
CASABÓ I BERNARD, J. A. “Art rupestre al Montgó
CATÁLOGO DE CAVIDADES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. ” La cova del migdia o de les pintures”.
CATÁLOGO DE CAVIDADES DE LA PROVINCIA DE ALICANTES “Les coves santes de dalt”.
 
Biologia general
 
 
Botànica
 
SENDRA I SASTRE, ANDREU “Les orquidàcies a la Marina Alta”
BARBER, SALA “Distribució i autoecologia de les espècies rupícoles (faneròfits) al parc natural del Montgó”
 
Zoologia
 
BARBER, SALA “Vertebrats del parc natural del Montgó”
 
Mineria
 
 
 
 
Cursos d’aigua, embassaments, ports, costes
 
 
Medi ambient
 
ORTUÑO, V. “L’espai litoral: una ordenació pendent”
 
%d bloggers like this: