Enviat per: Llidó | 9 Octubre 2009

1.- ELS ANIMALS INVERTEBRATS

1.1- Classificació dels animals invertebrats

Els animals invertebrats: classificació

Els animals invertebrats: classes, característiques i exemples

Animals invertebrats

I. Els invertebrats no artròpodes

II. Els invertebrats artròpodes

El regne animal

Classificació  del regne animal: invertebrats

Regne animal: invertebrats

Classificació dels animals invertebrats: esquema

Els animals invertebrats en imatges

Els animals invertebrats en forma de presentació

copiadeelsinvertebarts.pdf

______________________________________________________________________

1. – ELS ANIMALS INVERTEBRATS

Activitats amb solucions

2.- ELS PORÍFERS; 3.- ELS CNIDARIS; 4 i 5.- ELS CUCS: Els platihelmints, els nematodes i els anèl·lids (Quadern 1)

6.- MOL·LUSCOS; 7.- ARTRÒPODES; 8.- EQUINODERMS (Quadern 2)

Activitats sense solucions

2.- ELS PORÍFERS; 3.- ELS CNIDARIS; 4 i 5- ELS CUCS: Els platihelmints, els nematodes i els anèl·lids (Quadern 1)

6.- MOL·LUSCOS; 7.- ARTRÒPODES; 8.- EQUINODERMS (Quadern 2)

______________________________________________________________________


Categories

%d bloggers like this: