Archive for Novembre de 2013

El fum que ix del tub d’escapament d’un cotxe

Posted by: Llidó on 16 Novembre 2013