Archive for the ‘Tema 12. Els ecosistemes’ Category

6.- ELS ECOSISTEMES DE LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

Posted by: Llidó on 29 Juliol 2009

5.- ELS GRANS BIOMES DE LA TERRA

Posted by: Llidó on 29 Juliol 2009

4.- EL FLUX D’ENERGIA EN UN ECOSISTEMA

Posted by: Llidó on 29 Juliol 2009

3.- LES RELACIONS TRÒFIQUES O ALIMENTÀRIES

Posted by: Llidó on 29 Juliol 2009

2.- LES RELACIONS ENTRE ELS ÉSSERS VIUS

Posted by: Llidó on 29 Juliol 2009

1.- ELS ECOSISTEMES

Posted by: Llidó on 29 Juliol 2009